דפי דונג

דונג דבורים ממכוורת מקומית שעובד לדפים

ליצירת נרות בגילגול, יש לחתוך את הדף לשלושה אלכסונים ולגלגל סביב פתיל מהצלע הרחבה אל הצלע הצרה

 

המחיר הוא לשלושה דפים

 

25.0₪